Duyuru ve Açıklamalar

İzahname

İZAHNAME

KAP Duyuruları 2021

TARİH İÇERİK KAP AÇIKLAMASI
5.07.2021 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş nin Halka Arzına İlişkin Sonuçlar https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946159
5.07.2021 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzında %5 ten fazla pay alanlara ilişkin bilgi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946160
3.08.2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954369
12.08.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957603
6.09.2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961898
22.09.2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964829
22.09.2021 Şeker Üretim Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964830
1.10.2021 Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966082
11.10.2021 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969424
15.10.2021 Kurumsal Yönetim Komitesi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970976
15.10.2021 Genel Müdür İstifası Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971117
18.10.2021 Genel Müdür Ataması Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971317
1.11.2021 Finansal Tablolar https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973862
11.11.2021 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977035
7.12.2021 Pay Pay Alım Satım Bildirimi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981377

KAP Duyuruları 2022

TARİH İÇERİK KAP AÇIKLAMASI
07.01.2022 Şeker Üretİmİ Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/9989897
20.01.2022 Üretİm Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995464
26.01.2022 Şeker Pancar Fİyatı Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996307
08.03.2022 Şeker Pancarı Üretİcİ Ödemelerİ Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008161
11.03.2022 Şeker Pancar Fİyatı Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009466
06.05.2022 Bağımsız Denetİm Kuruluşunun Belİrlenmesİ Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027283
09.06.2022 Genel Kurul İşlemerİne İlİşkİn Bildİrİm https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036394
09.06.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerİne İlİşkİn Bİldİrİm https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036399
09.06.2022 Kar Dağıtım Polİtİkası https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036419
09.06.2022 Bİlgİlendİrme Polİtİkası https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036441
09.06.2022 Ücretlendİrme Polİtİkası,Bağış Yardım Polİtİkası https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036457
13.06.2022 EsasSözleşme Tadİlİ https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036892
06.07.2022 Genel Kurul İşlemlerİne İlİşkİn Bİldİrİm https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042223
06.07.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerİne İlİşkİn Bildİrİm https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042228
06.07.2022 06.07.2022 Tarİhlİ Genel Kurul Toplantı Sonucu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042279
25.07.2022 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescİlİ https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047580
25.07.2022 Bağımsız Denetİm Kuruluşu Seçİmİnİn Tescİlİ Ve Türkİye Tİcaret Sİcİl Gazetesİnde İlanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047584
26.07.2022 Yönetİm Kurulu Komİtelerİ https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047675
13.09.2022 Katılım Fİnans İlkelerİ Bİlgİ Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062876
29.09.2022 Şeker Üretİmİ Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065869
12.10.2022 Pay Alım/Satım İşlemlerİne İlİşkİn Bildİrİm https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071329
13.10.2022 Pay Alım/Satım İşlemlerİne İlİşkİn Bildİrİm https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071476
27.10.2022 Olağan Dışı Fİyat Ve Mİktar Hareketİ Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074656

KAP Duyuruları 2023

TARİH İÇERİK KAP AÇIKLAMASI
03.01.2023 Üretim Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092705
28.02.2023 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117823
28.02.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117911
28.02.2023 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117825
28.02.2023 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117827
28.02.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121175
28.02.2023 Deprem Bağış ve Yardımları Hk. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140536
28.02.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154164
28.02.2023 07.07.2023 Tarihinde Yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156854
28.02.2023 2022 Yılı Olağan Genel Kuruluna Kar Payı Dağıtım Önerisi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156856
28.02.2023 2023 Yılı Şeker Pancarı Avans Ödemesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159518
07.07.2023 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167508
10.07.2023 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Genel Kurul'da Onaylanması https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168152
10.07.2023 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Genel Kurul'da Onaylanması https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169390
10.07.2023 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169393
10.07.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili ve Türkiye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170478
10.07.2023 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170700
02.08.2023 Şeker Üretim Kotası Artısı Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179741
07.08.2023 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181473
07.08.2023 GES Projesi Yatırımı Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181600
09.08.2023 GES Projesi Yatırımı Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182602
09.08.2023 Şeker Üretimi Avans Ödemesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182603
10.08.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183926
10.07.2023 Şeker Üretimi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197448
27.09.2023 Şeker Üretimi Avans Ödemesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197686
25.10.2023 Şeker Üretimi Avans Ödemesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210013
30.10.2023 Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211880
30.10.2023 2023 Yılı 3. 3 Aylık Finansal Tablolar https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212006
22.12.2023 2023 Yılı 3.3 Aylık Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212018
30.10.2023 2022 Yılı Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228187
28.12.2023 GES Projesi Yatırımı Hakkında ( Üretime Başlama) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230258

KAP Duyuruları 2024

TARİH İÇERİK KAP AÇIKLAMASI
30.01.2024 Şeker Üretimi Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243458
22.03.2024 Şeker Pancarı Üretici Ödemeleri Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261321
26.03.2024 Yönetim Kurulu Komiteleri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262495
06.05.2024 Kristal Şeker İhracat Kayıt İzin Miktarı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281657
06.05.2024 Herhangi Bir Ototriteye Mali Tablo Verilmesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281974
09.05.2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284315
09.05.2024 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284465