Kurumsal Bilgiler

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

İzahname ve Sİrküler

İZAHNAME

Tİcaret Sİcİl Belgesİ

Ticaret Sicil Belgesi

Kurumsal Yönetİm Uyum İlkelerİ Raporu

e

SPK Süreklİ Bİlgİlendİrme Formu

f

Etİk Kurallar

g

Bİlgİlendİrme Polİtİkası

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kar Dağıtım Polİtİkası

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetİm Kurulu Komİtİlerİ

j

Ücret Polİtİkası

ÜCRET POLİTİKASI

Bağış Yardım Polİtİkası

BAĞIŞ YARDIM POLİTİKASI