Kurumsal Bilgiler

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Tİcaret Sİcİl Belgesİ

Ticaret Sicil Belgesi

Kurumsal Yönetİm Uyum İlkelerİ Raporu

2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP Bİldİrİmlerİ

Yönetim Kurulu Komiteler 26.07.2022

Şirket Genel Bilgi Formu 25.07.2022

İç Yönerge 25.07.2022

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 25.07.2022

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.07.2022

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.07.2022

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.07.2022

2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 06.07.2022

Olağan Genel Kurulda Hazır Bulunanların Listesi 06.07.2022

Toplantı Tutanağı 06.07.2022

Varsayılan Komite Raporu 2022 İlk 3 Ay 11.05.2022

Varsayılan Komite Raporu 2022 İlk 3 Ay EK 11.05.2022

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hakkında 06.05.2022

KAP Sorumluluk Beyan_ ( Konsolide Olmayan) 2022 1. Çeyrek 05.05.2022

KAP Sorumluluk Beyan_ ( Konsolide Olmayan) 2022 1. Çeyrek EK 05.05.2022

KAP Finansal Rapor 2022 1. Çeyrek 05.05.2022

KAP Finansal Rapor 2022 1. Çeyrek Bağımsız Denetim Raporu Eki 05.05.2022

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 11.03.2022

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Ek 11.03.2022

Şeker Pancarı Fiyatı Hakkında 11.03.2022

2021 yılı 4.Dönem Geçiçi Vergi Beyannamesi Hakkında

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Denetim Raporu 1.03.2022

Finansal Rapor 1.03.2022

Şirket Genel Bilgi Formu 25.02.2022

Şeker Pancarı Fiyatı Hakkında 26.01.2022

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Üretim Hakkında 20.01.2022

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Şeker Üretimi Hakkında 07.01.2022

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 01.01.2021-30.09.2021 Ayrıntılı Gelir Tablosu 12.11.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 12.11.2021

Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu (2021 yılı 9 Aylık Mali Tablolara İlişkin) 09.11.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 09.11.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.SORUMLULUK BEYANI(KONSOLİDE OLMAYAN) 02.11.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.FİNANSAL TABLOLAR(KONSOLİDE OLMAYAN) 02.11.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.FİNANSAL RAPOR (KONSOLİDE OLMAYAN) 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim 02.11.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ 19.10.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 18.10.2021

GENEL MÜDÜR ATAMA 18.10.2021

GENEL MÜDÜR İSTİFASI 16.10.2021

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI ATANMASI 11.10.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 08.09.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 07.09.2021

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN GERÇEKLEŞME VE DEĞERLENDİRME RAPORU (2021 YILI 6 AAYLIK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN) 07.09.2021

SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 26.08.2021

2021/2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 12.08.2021

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ 12.08.2021

KÜTAHYA ŞEKER SORUMLULUK BEYANI KONSOLİDE OLMAYAN

KÜTAHYA ŞEKER 30.06.2021 DENETİM RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR 2021-2.3 AYLIK BİLDİRİM 09.08.2021 RAPORU

FAALİYET RAPORU 01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİ